Taiteilija asiantuntijana ja taide muutosvoimana

Kriittisen ajattelu vastuullista, arvioivaa ja uskomukset kyseenalaistavaa ajattelua. Kriittisessä ajattelussa ollaan vuorovaikutukseen muiden ajattelijoiden kanssa ja otetaan huomioon asiakokonaisuuteen liittyvät erityispiirteet, esimerkiksi valtasuhteet

Empatia myötätuntoista eläytymistä toisen ihmisen kokemukseen. Kyky ymmärtää muita kuin omia näkökulmia ja asettumista jonkun toisen asemaan

Vastestajat: Eili Ikonen
Asiakas: 
Vuosi:

JYVÄSKYLÄN SYDÄN

Taidemuseotoiminnan Ja taiteen edistämisen kehittäminen

Jyväskylän sydän on ainutlaatuinen projekti, jossa yhdistyy taide, kulttuuri ja kaupunkikeskustan yhteiskehittäminen. Projekti kiertyy Jyväskylän taide- ja kulttuuritoimintaan liittyvien palveluiden ja tilaratkaisujen kehittämiseen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä. Kehittämistyössä on painotettu vahvasti tulevaisuus- ja osallisuusnäkökulmia kaupunkikeskustan kehittämisessä.

Vastestaja Eili Ikosen työpanos kohdistui konseptin strategiseen arviointiin. Ikonen tarkasteli kokonaisuutta hyvinvoinnin ja sosiaalinen osallisuuden näkökulmasta tuoden kehittämistyöhön vahvan arvopohjan ja muutosjohtamisen elementit. 

Aiheesta riippuen tehtävät vaihtelivat niin perinteisestä analyyttisestä konsultoinnista uutta ymmärrystä luoviin taidelähtöisten ryhmädialogien fasilitointiin, pelillistettyyn konseptisuunnitteluun ja kohti asiakasymmärrystä johdattelevaan palvelumuotoiluun.

Muita taiteen ja kehittämistyön projekteja: