Taide ja pedagogiikka

Taide voi opettaa ja taidetta voi opettaa. Vastestajien taidepedagoginen osaaminen on laajaa ja syvää. Osaaminen koostuu toiminnan järjestämisen kokemuksesta, ohjaamisen taidosta ja laajemmasta asiantuntijuudesta liittyen pedagogisten kokonaisuuksien suunnitteluun. Vastestaja on oikea taiteilija, jonka kuviskurssilla tai taidetyöpajassa saa taitavassa ohjauksessa luoda jotain omaa. Toisaalta Vasteen laajemmalla pedagogisella asiantuntemuksella suunnitellaan taidepedagogisia puitteita museotoiminnan yleisötyöhön. Tai, osaamisella voidaan kiinnitetään taide ja taiteilija osaksi  sosiaalityötä tai biologian oppituntia luoden rikkaampaa oppimista ja kokemista.

Moniammatillisuus Samaan aikaan antoisa ja haasteellinen toimintatapa, joka luo lisäarvoa. Kun taiteilija ja jonkin toisen alan ammattilainen ovat avoimessa vuorovaikutuksessa ja suunnitteluevat yhdessä, tiedontuotanto, oppiminen ja merkitykset laajenevat ihmeellisesti.

Esimerkkejä pedagogisesta asiantuntemuksesta

Taidetyöpajatoiminta ja pedagoginen konsultointi

Vaste on alkuvuosistaan asti tuottanut museo- ja muun organisoidun kulttuuritoiminnan yhteyteen laajaa työpajatoimintaa, yleisötyötä sekä konsultoinut pedagogisten puitteiden suunnittelussa. Esimerkkeinä tästä ovat muun muassa taidemuseovierailuihin sisältyvät taidetyöpajat, jotka ovat osa 7-luokkalaisten kulttuurikasvatusohjelmaa sekä Taidetta Tiloissa – sisällä ja ulkona -hanke. Pajat suunnitellaan ja toteutetaan jonkin galleria- tai museonäyttelyn yhteyteen tai muun julkisen tai katutaiteen ympärille. Kokonaisuuteen kuuluu taiteilija-pedagogien ohjaama keskusteleva teoksiin tai taideinstituutioon tutustuminen. Työpajan toisessa osassa osallistuja käy vuoropuhelua näyttelyn teosten kanssa luomalla oman teoksen näkemänsä ja kuulemansa inspiroimana.

VASTESTAJAT
Marja-Liisa Jokitalo
Virva Kanerva 
Nelli Penna

YHTEISTYÖTAHOT
Eri museot ja galleriat

TOTEUTUS
2016–

Utelias luokka

Pilottihankkeessa perusopetuksen yhteyteen tuotiin taiteellisia menetelmiä. Uteliaassa luokassa ammattitaiteilija toimi yhdessä opettajan kanssa suunnitellen uudenlaisia lähestymistapoja muiden kuin taideaineiden tuntisuunnitelmien toteuttamiseen. Taiteilijoiden lähestymistavat toivat eri oppiaineisiin luovaa ja kriittistä ajattelua.

Lehdistötiedote

VASTESTAJAT
Kirsi Karppinen
Päivi Lassheikkki
Nelli Penna

YHTEISTYÖTAHOT
Lahden kaupungin kulttuuripalvelut ja 10 lahtelaista koulua

RAHOITTAJA
Opetus- ja kulttuuriministeriö

TOTEUTUS
2017 –2020

Mun jutut -kuviskerhot

Peruskoulun iltapäiväkerhotoimintana toteutettu, sisällöllisesti rikas ja kuvataiteen menetelmiä monipuolisesti hyödyntävä kokonaisuus. Vasteen taiteilija-ohjaajakaarti suunnitteli Mun jutut-pedagogiikan neljästä koko lukuvuodelle levittäytyvistä ja toisiaan täydentävistä periodista. Kerhokerroilla paneuduttiin tekniikoihin, materiaaleihin ja teoriaan, sisällöissä huomioitiin eri ikäryhmien piirteet ja ohjauksessa kerholaisten yksilöllisiä tarpeita. Lapset ottivat Mun jutut omikseen ja lukukauden lähestyessä loppua varmisteltiin usein, että jatkuuhan kerho vielä.

VASTESTAJAT
Marja-Liisa Jokitalo
Virva Kanerva
Kirsi Karppinen
Päivi Lassheikki
Nelli Penna
Marianne Siri

YHTEISTYÖTAHOT
Lahden kaupungin kulttuuripalvelut ja 10 lahtelaista koulua 

TOTEUTUS
2017–2020