Toiminta

Vasteen kaikki toiminta muotoutuu aina jollain tavalla taiteen kautta tai sen ympärille. Taide on toiminnallinen filosofia tai toiminnanlogiikka, pedagoginen väline, teos tai lopputulos…

Vasteen asiakkaita on Taiteen edistämiskeskus Taike, Opetushallitus, Lahden kaupunki, Lahden nuorisopalveut, Lahden Diakoniasäätiö, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, 

Vaste lukuina
perustettu 2016
tällä hetkellä 14 taitavaa ihmistä
yli 40
 tutkintoa
noin 15 eri taiteen ja luovan toiminnan aluetta
keskimäärin 42 toteutettua projektia vuosittain 
ainakin 45 tilaajaa tai yhteistyökumppania

Taide&___________

Taide ja tila

Teosten myynti ja
julkinen taide

Taide ja kehittämistyö

Taideperustainen kehittäminen, asiantuntijatyö ja työnohjaus

Taide ja yhteisöt

Osallistava taide ja yhteisöissä tehtävät taideprosessit

Taide ja pedagogiikka

Taidepedagoginen osaaminen, opetus, kurssit ja kerhot

Taide ja kontekstit

Kontekstitaide, rakenteiden ja osallisuuden tutkimus, taiteellinen tutkimus

Taide ja muotoilu

Visuaalinen muotoilu, uudistava muotoilu ja konseptisuunnittelu