Taide ja kontekstit

Kaikella taiteella on lähtökohtaisesti konteksti: (kaksoispiste) työskentely on saanut inspiraationsa jostain; taiteilija kommentoi teoksellaan jotain itsensä ulkopuolella olevaa asiaa; teos on nähtävillä tai koettavissa jossain, perinteisesti esimerkiksi galleriassa. Mutta konteksti voi olla myös erittäin vahvasti osa taiteellisen toiminnan tai teoksen luonnetta, jopa niin, ettei taiteellista tekoa tai teosta olisi lainkaan olemassa ilman juuri tätä tiettyä asiayhteyttä, tilaa tai tapahtumaa. Tällöin voidaan puhua kontekstitaiteesta tai taiteellisesta tutkimuksesta. Vasteen kokeellisimpaan toimintaan kuuluu taiteellinen työskentely etukäteen tarkkaan rajatussa ympäristössä tai yhteydessä. Tällöin taiteilija pyrkii taiteellisen vapauden säilyttämisen kautta luomaan uuden kerroksen siihen, mitä konteksti normaalisti tarjoaa. Se voi olla kokemuksellista, elämyksellistä, kognitiivista tai tiedollista runsastumista.

Konteksti yhteys, jossa jokin asia on tai esitetään. Jos konteksti vaihtuu, vaihtuu myös se, millaisia merkityksiä asia saa tai miten sitä tulkitaan.

Viitekehys käsitteiden joukko tai näkökulma, johon jokin asia sijoittuu ja jonka kautta asiaan oleellisesti liittyvät suhteet hahmottuvat.

Esimerkkejä taiteesta rajatuissa konteksteista

Manuaaliset spektrogrammi

Vastestaja Janika Salosen piirroksissa ääni saa rinnalleen visuaalisen muodon. Spektrogrammihiilipiirrokset ovat improvisoituja visuaalisia tutkimuksia äänimaisemista tai musiikista. Ääni on konteksti, johon pikkuhiljaa rakentuu maisema auditiiviseen tunnelmaan reagoiden. Toisinaan muusikko ja kuvataiteilija toimivat vuorovaikutteisesti toisiinsa reagoiden. Yhdessä kuva ja ääni luovat vahvan esitysmäisen installaation.

TAITEILIJA
Janika Salonen

Hetken Museo

Hetken Museo (Moment Museum – MoMu) on vastestaja Laura Mellasen itselleen rakentama taiteellinen alusta ja taiteenmuoto. Konseptissa yhdistyvät improvisoitu työnäytösmäisyys, tietyn tilanteen evokatiivinen taltiointi taide-esineiksi ja museoympäristöä imitoivan installaation rakentaminen. Esimerkiksi Who Knows -kokoelma ja näyttely rakennettiin Opetushallituksennuorten kansainvälistymispalveluiden ja eurooppalaisen SALTO-YOUTH -resurssiverkoston järjestämässä International Tool Fair XIV -tapahtumassa Rovaniemellä 2019. Esineet saivat inspiraationsa osallistujista, kohtaamisista, seminaaripuheenvuoroista, tarkkailemalla, osallistumalla keskusteluihin… Jälkityönä Hetken Museo -kokoelmista luodaan myös museokatalogi.

TAITELIJA
Laura Mellanen

Äänellä ajateltuna

Miltä puisto kuulostaa, tai varjot? Äänisuunnittelua ja audiotaidetta tekevä vastestaja Eliel Tammiharju on asiantuntija äänellisissä muodonmuutoksissa. Eliel on ollut muun muassa luomassa puiston narratiiveja ääniksi, tarinoiden hahmoiksi ja tunnelmiksi Hämeen ammattikorkeakoulun ja LUT yliopiston tilaamassa teoksessa SmartsParks-projektille vuonna 2019.

TAITEILIJA
Eliel Tammiharju