Sen lisäksi, että taiteilija voi jakaa teoksensa koettavaksi muille, hän voi myös avata ja hyödyntää tekemisen prosessia. Omaäänisyys, tulkinnallinen ulottuvuus ja ajatus (pois: ta), ettei ole oikeaa tai väärää, tekevät taiteesta yhteisöissä hienosti toimivan välineen. Taiteella voi osallistaa ja taiteilija voi, niin halutessaan, luoda osallisuutta, ihmisiä yhdistäviä prosesseja ja vahvistaa kuuluvuuden tunnetta. Suunnitelmallisesti ja eettisesti toteutettuna osallistava taide on yhteisöllisyyden luomista, tutkimista ja vahvistamista. 

Empatia myötätuntoista eläytymistä toisen ihmisen kokemukseen. Kykyä ymmärtää muitakin kuin omia näkökulmia. Asettumista jonkun toisen asemaan.

Taide ja yhteisöt

Esimerkkejä yhteisöissä tehdyistä taideprosesseista

Ihmiseläimet

Ensilumi-työpajassa nastolalaiset alakoululaiset saivat oppaakseen tunteiden tarkasteluun kuvanveistäjä-vastestaja Virva Kanervan. Virva johdatteli oppilaat taiteen avulla tutkimaan mitä empatia ja eläytyminen oikeastaan ovat. Välineinä toimivat taiteilijan omat veistokset, jotka oli installoitu koulutiloihin: ruokalan tuolille, rappusten alla ja niin edelleen. Teosten tarkastelun lisäksi yhteisöpedagogisena välineenä käytettiin tarinan kerrontaa ja tehtiin itse taidetta: kouluun eksyneille hahmojen keksittiin taustatarinoita ja itselle rakennettiin eläinnaamiot.

VASTESTAJA
Virva Kanerva

TILAAJA
Nastola-seura ry

TOTEUTUS
2017

Hyvä outo -esitys ja työpaja

Vastestaja Laura Mellanen on kehittänyt ajattelun taajuuksien muunteluun Hyvä outo -esityksen ja siihen tarvittaessa liitettävän työpajatyöskentelyosan. Esitys on nykytaiteen teosesimerkkeihin nojaava rikas kokonaisuus, jossa katsellaan, kuunnellaan ja keskustellaan ryhmässä. Työpajaosa on toiminnallista luovaa yksilö- tai parityöskentelyä. Työskentely voidaan liittää johonkin tilaajan määrittämään teemaan tai projektiin tai se voidaan rakentaa yleisesti luovan prosessin harjoittamiseen. Hyvä outo -kokonaisuutta on toteutettu noin 10 kertaa erilaisten ryhmien kanssa.

VASTESTAJAT
Laura Mellanen

TILAAJAT
Mm. Lahden nuorisopalvelut ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Tosi-hanke) 

TOTEUTUS
2018, 2019, 2020, 2021

Joutsen ja koivu

Palvelutalon ikäihmiset ja muistisairaat olivat kyllästyneet tuijottelemaan pihan tyhjää betoniseinää. Vastestaja Nelli Penna kutsuttiin suunnittelemaan ja toteuttamaan muraali heidän toiveidensa pohjalta. Projekti alkoi asukkaiden ja taiteilijan yhteisellä suunittelupalaverilla, jonka pohjalta Nelli teki luonnoksia, joista asukkaat äänestivät suosikkinsa. Äänestyksen voittaneen joutsen ja koivu aiheisen luonnoksen pohjalta Nelli toteutti isoon betonipintaan muraalin. Asiakkaat pääsivät seuraamaan teoksen syntymistä. Tekemisen äärellä keskusteltiin ja prosessin aikana maalaukseen tehtiin asukkaiden toiveiden mukaisia lisäyksiä.

VASTESTAJAT
Nelli Penna

YHTEISTYÖTAHO
Palvelukeskus Onnelanpolku, Lahti

TOTEUTUS
2019