Muotoilua ja konsepteja

Kriittisen ajattelu = vastuullista, arvioivaa ja uskomukset kyseenalaistavaa ajattelua. Kriittisessä ajattelussa ollaan vuorovaikutukseen muiden ajattelijoiden kanssa ja otetaan huomioon asiakokonaisuuteen liittyvät erityispiirteet, esimerkiksi valtasuhteet.. 

Empatia = myötätuntoista eläytymistä toisen ihmisen kokemukseen. Kyky ymmärtää muita kuin omia näkökulmia ja asettumista jonkun toisen asemaan.

Vastestajat: Laura Mellanen, Janika Salonen
Asiakas: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, LUT-yliopisto
Vuosi: 2020

KISSAKUORO-PELI

Konseptisuunnittelu ja kuvittaminen

Vastestajat Laura Mellanen ja Janika Salonen muotoilivat osana tutkimushanketta pelikonseptin, joka liittyy lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen varhaiskasvatuksessa. Peliä pelataan esimerkiksi päiväkodeissa yhdessä aikuisten ja lasten kesken, ja  tavoitteena on yhdessä tunnistaa tunteita ja löytää tilanteita, joissa lymyää hyvämieli. Peliin logiikkaan on piilotettu  arviointimenetelmä, mutta väline on leikillinen,  luova ja pyrkii positiiviseen vahvistamiseen. Pelaaminen luo elämyksiä ja antaa vihjeitä, miten vahvistaa ryhmän  hyvinvointia. 

Lauran ja Janikan työ kohdistui pelikonseptin luomiseen (peli logiikka, säännöt ja kulku) hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Avoin suunnitteluprosessi alkoi hankkeen tavoitteiden tarkastelusta yhdessä tutkijoiden kanssa ja eteni pelin prototyyppejä kehittäen, testaten ja arvioiden. Pelin arjellisuuden teemaa vahvistettiin kehittämällä kuvitustyyli, jossa yhdistyy oivaltaminen, ja päiväkodista tuttu askartelu.

Muita taiteen ja muotoilun projekteja: