Taide ja kehittämistyö

Vasteen taiteilijat ovat toimineet asiantuntijoina erilaisissa yhteiskuntarakenteisiin liittyvissä kehittämisprojekteissa: museotoiminta, taiteen edistäminen, välittäjätoiminta ja rakenteet, viestinnän kehittäminen, työnohjaus ja osuustoiminnan konsultointi. Vastestajia ja taidetta muutosvoimaksi ovat halunneet muun muassa Taiteen edistämiskeskus Taike, Jyväskylän ja Lahden kaupungit ja Opetushallitus. Tilaajaksemme kelpaavat kyllä myös sellit ja amatsoonit, mutta tulee ymmärtää, että teemme työmme humanistin viisaudella emmekä bisnesmiehen vainulla.

Kriittinen ajattelu Vastuullista, arvioivaa ja uskomukset kyseenalaistavaa ajattelua. Kriittisessä ajattelussa ollaan vuorovaikutuksessa muiden ajattelijoiden kanssa ja otetaan huomioon asiakokonaisuuteen liittyvät erityispiirteet, kuten esimerkiksi valtasuhteet ja kulttuuriset vaikuttimet. 

Esimerkkejä taidelähtöisestä kehittämistyöstä

TAIDELÄHTÖINEN KEHITTÄMISTYÖ

Kiinteänä osana Vasteen tarjoamia palveluja on taiteen prosesseihin, filosofiaan tai malleihin pohjaava kehittämistyö. Tässä taidelähtöisessä tai -perustaisessa ajattelussa korostuu kriittisyys (viitaten kriittiseen teoriaan) sekä kehitettävän asian laajempi yhteiskunnallisten liitosten ja vaikutusten tarkastelu. Kehittämistyön lähtökohtana voi olla esimerkiksi ihmiskäsityksen määrittely tai kysymys reilummasta tulevaisuudesta, ja sitä tukevan toiminnan kehittäminen. Kuten mikä tahansa kehittämistyö, myös taidelähtöinen kehittäminen (pilkku pois) voi ottaa monenlaisia muotoja: konsultointi, työpajat, suunnitelmien arviointi, sparraus, työnohjaus…

Viime vuosina vastestajien tekemä kehittämistyö on liittynyt muun muassa museo– ja taidemuseotoiminnan tarkasteluun, taiteen edistämiseen ja käyttöön ei-taiteellisissa organisaatioissa, taiteen hyödyntämiseen osana hyvinvointia, työyhteisön toiminta jne.

VASTESTAJAT
Eili Ikonen
Laura Mellanen
Janika Salonen
Anne Sarmanne

YHTEISTYÖTAHOT
Savonlinnan museo, Taiteen edistämiskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdenvertaisuusyksikkö, Opetushallituksen nuorten kansainvälistymispalvelut jne.

TOTEUTUS
2016–

Työpajasarja
TOSI-HANKKEESSA

Kolmen tahon yhteishankkeessa pyritään vahvistamaan nuorten aikuisten osallisuutta ja työelämäpalveluita taidelähtöisellä toiminnalla, edistetään taiteilijoiden työllistymistä sekä vahvistetaan alueellista kulttuurihyvinvointipalvelua. Vastestaja Laura Mellanen suunnitteli ja toteutti yhteistoiminnallisen työskentelykokonaisuuden. Kokonaisuus piti sisällään kolme teemallista työpajajakokonaisuutta osana kehittämishanketta. Kehittämisnäkökulmina ja teemoina toimivat taiteen yhteiskunnallisten ulottuvuuksien ja osallisuuden kokemuksen tutkiminen sekä projektin tiekartan suunnitteluun.

Tietoja hankkeesta

VASTESTAJA
Laura Mellanen

YHTEISTYÖTAHOT
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut sekä Kulttuurikeskus PiiPoo
(TOSI-hanke)

TOTEUTUS
2021

Jyväskylän sydän
-projekti

Jyväskylän sydän on ainutlaatuinen projekti, joka kiertyy kaupungin taide- ja kulttuuritoimintaan liittyvien palveluiden ja tilaratkaisujen kehittämiseen. Kehittämistyössä on painotettu vahvasti tulevaisuus- ja osallisuusnäkökulmia kaupunkikeskustan kehittämisessä sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä. Vastestajat Eili Ikonen ja Laura Mellanen arvioivat ja kommentoivat konseptin alustavaa suunnitelmaa ammattitaiteilijoina vapaan taiteen harjoittamisen sekä yhteisöllisyyden näkökulmasta. Projektin edetessä Ikonen keskittyi strategiseen arviointiin ja hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden toteutumiseen kokonaisuudessa. Taiteilijoiden työ toi kehittämiseen vahvan arvopohjan, muutosjohtamisen elementit, uutta ymmärrystä luovien taidelähtöisten menetelmien käyttöä sekä pelillistettyä konseptisuunnittelua.

VASTESTAJAT
Eili Ikonen
(Laura Mellanen 2018)

YHTEISTYÖTAHOT
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän sydän -projekti 

TOTEUTUS
2018–2020