Ajatus

Vaste tuki, vastakappale, reaktio tai korrelaatio.

Taide- ja kulttuuriosuuskunta Vaste luova voimala eli luomala, joissa tuetaan hyvää ja tasa-arvoista, rakennetaan vastakappaletta kestävään toteuttamiseen, reagoidaan kauneuden ja yhteisöllisyyden haalistumiseen ja luodaan korrelaatiota puheen ja toiminnan välille.

Vasteen toimintakaava

Vasteen toiminnassa on muuttujia ja muuttumattomia. Muuttujia ovat käytettävät taiteenmuodot, tekijät, tilaajat sekä, hienosti sanottuna, kontekstit ja sidosryhmät. Muuttumatonta sen sijaan on ajatus paremmasta maailmasta, taiteen avulla rakennettava arvopohja ja taiteilijoiden asiantuntijuuden avara hyödyntäminen.  

PAREMPI MAAILMA

Parempi maailma tarkoittaa tulevaisuutta, joka on tasa-arvoinen ja esteetön, suvaitsevainen ja avoin, toimelias ja luova. Vasteen toiminta tähtää merkityksellisyyteen ja kokemuksellisuuteen alituisen tehokkuuden ja talouskasvun etsimisen sijaan. Sen lisäksi, että merkityksellisyys tai kokemus ovat itseisarvoja, ne ovat solidaarisemman yhteiskunnan, paremmin voivan luonnon ja tasapainoisemman ihmisen rakennusaineita. 

ARVOPOHJA TAITEESTA

Taiteella, eri muodoisaan ja sovellettuna, voidaan vahvistaa pehmeitä arvoja, kriittistä ajattelua ja rohkeutta. Jos jotain pitää tehdä, tehdään se sitten kunnolla, eli uppoutuen, empaattisesti ja eettisesti. Taiteen tekemisessä, taidetta soveltavassa toiminnassa tai taideperustaisessa kehittämisessä nämä asiat ovat luontaisesti ja lähtökohtaisesti läsnä. 

TAITEILIJOIDEN OSAAMINEN

Taide tunnustaa hauskanpidon ja mielekkyyden tärkeyden. Taiteilijan asiantuntemus liittyy aineettoman ja sosiaalisen pääoman arvon ja kestävän kehityksen tarpeiden hahmottamiseen. Taiteilijan osaaminen pitää sisällään taitoa vahvistaa yhteiskuntaan liittymisen kokemusta. Tästä syystä taide, taideperustainen ajattelu ja toiminta ovat lyömätön väline.