Maria Laine

väreistäjä

Vahvuusalueet

Taitava:
rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä vaativissa tilanteissa, intuition kuunteleminen ja sen hyödyntäminen työssä.

Kiinnostuksen kohteet:
ihmisyys
taidepedagogiikka
taide
musiikki yhteyksien luomisen välineenä

Ilmiömäinen:
taidemaalauksessa, kuuntelemisessa, yksilön kohtaamisessa.

Taidelähtöisen toiminnan kehittäminen, yksilö- ja ryhmäohjaus, öljyvärimaalaus ja kuvataiteilijan ammatissa  toimiminen.

KUVATAITEILIJA AMK
Taideinstituutti, Lahden ammattikorkeakoulu

Ylioppilas

Olen taustaltani kuvataiteilija ja toimin taidemaalarin ammatissa. Taiteeni keskiössä on ihminen. Kuvaan inhimillisiä tunteita ja ihmisen olemusta aidoimmillaan. Maalarina olen hyvin rauhallinen ja pitkäjänteinen tekijä. Maalaan herkällä otteella kerros kerrokselta, kuukausi toisensa perään yksittäistä maalausta työstäen.

Monialainen työhistoria opetusalan parissa on valmistanut minua toimimaan eri-ikäisten ja erilaisista taustoista olevien oppilaiden kanssa, ja haluan jatkuvasti kehittää opettamisen taitojani. Taidemaalarin ammattini kautta minulle on puolestaan kertynyt paljon kokemuksen kautta opittua hiljaista tietoa ja taitoa, jonka eteenpäin välittämiseen minulla on suuri palo. Vuorovaikutteinen opetustyö luo pohjaa jatkuvalle uuden oppimiselle. Kuuntelemisen taito, empatiakyky ja intuitio, jolla kohtaan jokaisen yksilönä, ovat työssäni tärkeimpiä työkaluja.

Olen toiminut  lasten, nuorten ja aikuisten kuvataideryhmissä sekä erityistä tukea vaativien ryhmien ohjaajana ja opettajana. Lisäksi olen ohjannut kehitysvammaisille suunnattuja moniaistisia ryhmiä ja kehittänyt niiden toimintaa.

Vahvuuteni on rauhallinen ja kärsivällinen työskentelyote. Minulle on tärkeää toimia oikeudenmukaisesti ja kannustavasti sekä haluan huomioida oppilaan yksilölliset tarpeet. Olen kiinnostunut oppilaan persoonasta ja haluan toimia aina tasa-arvoisuutta korostaen.