Laura Mellanen

taajuusmuuntaja

Vahvuusalueet

Taide ei-taiteellisissa konteksteissa
Kriittinen muotoilu
Taitava: löytämään näkökulmia ja paljastamaan piilossa olevaa.

Kiinnostuksen kohteet: kontekstit, osallisuuden kokemus, rakenteet ja valta suhteessa arkiseen käytäntöön.

Työelämän kehittäminen ja prekaarin työn ihanuus ja kurjuus

Ilmiömäinen: ideoimaan 

TAITEEN MAISTERI, Visuaaliset kulttuurit ja nykytaide, Aalto yliopisto

MEDIANOMI (AMK), Graafinen suunnittelu, Muotoilu- ja taideinstituutti, Lahden ammattikorkeakoulu

MUOTOILIJA (AMK), Tuotemuotoilu, Hämeen ammattikorkeakoulu

PRODUCT DESIGN (B.Sc.), Swansea Institute of Higher Education, Faculty of Applied Design and Engineering, Wales

DESIGN TECHNOLOGY (HND), Swansea Institute of Higher Education, Faculty of Applied Design and Engineering, Wales

TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT, Muotoilu- ja taideinstituutti, Lahden ammattikorkeakoulu

Kutsun työskentelyäni kontekstitaiteeksi. Taide on vähän kuin vatkain tai poretabletti, jolla sekoitan ei-taiteellisia konteksteja ja edesautetaan ajattelemaan uudestaan, uudella tavalla tai krittisesti. Intoudun niissä pisteissä, joissa henkilökohtainen kohtaa ”systeemin” tai teorian pitäisi ottaa käytännön muotoja. Eli esimerkiksi miten strategia näkyy maanantai aamussa, vai näkyykö mitenkään? Tai kuinka yhteiskunnan prosessit, valtasuhteet, arvot tai uskomukset muovaavat arkista toimintaa. Yksityisen ja julkisen sektorin lisäksi olen rikastanut projekteja akateemisella kentällä muun muassa organisaatiotutkimuksen parissa. Tykkään soveltaa taidetta perinteisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä tiedontuotannon rinnalla, ja olen tullut siinä vuosien saatossa varsin taitavaksi. 

Muotoilijana minua määrittää osallisuuden rakentaminen ja kriittinen muotoilu. Ymmärrän palveluprosesseja, mutta jos totta puhutaan, olen myös huolissani kaikkialle ujuttautuvasta asiakasajattelusta, tuottavuusodotuksista ja menestyspuheesta. Olen krittinen ajattelija, mutta en kriitikko. Tapani työskennellä on iloinen ja helpostilähestyttävä.