Kirsi Karppinen

syväluotaaja

Vahvuusalueet

Taitava toimimaan monimuotoisissa työryhmissä, tekemään taidetta erilaisissa ympäristöissä, suunnittelemaan omaa työskentelyään yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Ilmiömäinen havainnoija ja ihmettelijä.

Kiinnostunut taiteen hyvinvointivaikutuksista ja ajattelua uudistavasta potentiaalista sekä ihmisten kohtaamisesta.

Kulttuurihyvinvointi, kuvataidetyöpajojen ja -kerhojen suunnittelu ja ohjaus, kuvitus, live-piirtäminen, maalaustaide, muotokuvat, paikkasidonnainen taide, piirrustus, taideohjaus, visuaaliset taltioinnit, yhdistystoimijuus, yhteisöntaide ja osallisuus, yhteistyöprojektit.

KULTTUURIHYVINVOINTI (2021- ), kulttuuriala  YAMK,  Turun ammattikorkeakoulu; Master School

KUVATAITEILIJA, Kulttuurialan AMK, Lahden muotoilu- ja taideinstituutti

Taustaltani olen kuvataiteilija, mutta olen liukunut yhteisöllisen taiteen pariin hieman huomaamattani. Taiteilijana toimiminen sosiaalisissa konteksteissa on minulle kuitenkin ennemmin voimavara kuin hidaste. Minua kiinnostavat yksilöt ja heidän välisensä suhteet, osallisuus, yhteisöllisyys ja taiteen saavutettavuus. Yhteisöntaiteilijana katson maailmaa taiteen logiikan kautta ja haluan auttaa kanssani työskenteleviä löytämään parhaan mahdollisen itsensä. Ytimeltäni olen kuvataiteilija, joten lähestyn ongelman ratkaisua usein visuaalisin keinoin. Kuuntelen ja havainnoin ottamatta kantaa. Ajattelen piirtämällä. Yritän huomioida erilaiset näkökulmat ja tasoittaa niille yhteisen maaperän. Kuvataideohjaajana huomioin ihmiset yksilöinä ja kannustan heitä löytämään oman tapansa tehdä ja vastaanottaa taidetta.