Nelli Penna

pehmentäjä

Vahvuusalueet

Taitava maalari
Ilmiömäinen näkijä, kuuntelija  ja osallistaja
Kiinostunut ihmisistä, luonnosta, yhteiskunnan sosiaalisista rakenteista

Yhteisöntaiteilijana toimiminen kehitysvammaisten sekä lastensuojelun asiakkaiden kanssa.

Yhteisölliset seinämaalaukset julkiseen tilaan.

Lasten ja nuorten kuvataide ohjaus/opetus työ ja sen kehittäminen.

Oma taiteellinen työskentely, tempera maalaus.

Yhteisnäyttelyiden/näyttelykokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus.

TAITEEN MAISTERI, Kuvataide, Aalto Yliopisto

KUVATAITEILIJA (AMK), Lahden Taideinstituutti

Limingan Taidekoulu

Ylioppilas

Olen taidemaalari, yhteisöntaiteilija ja ohjaaja. Taide on minulle ajattelua ja tekemistä. Maailman ymmärtämistä ja sen pohdiskelua taiteen keinoin. Empaattisuus, utelias näkeminen ja tunne ohjaavat työskentelyäni. En halua taidemaalarina tyytyä tarkastelemaan ulkopuolelta ja sulkeutua omaan norsunluutorniin työskentelemään, vaan tehdä taidetta ihmisten kanssa yhdessä. Taiteilijaidentiteettini rakentuu ajatukselle, jos maalaat maailmasta ja sen sosiaalisista ilmiöistä on sinun myös elettävä niitä. Työskentelyni on sekoitus itsenäistä sekä kollektiivista ja yhteisöllistä työskentelyä. 

Yhteisöntaiteilijuudessa minulle tärkeintä on kollektiivinen tasavertaisuus ja yhteisönä työskentely, jonka käyttöön annan oman taiteellisen ammattitaitoni. Aikuisten kanssa toimiessa en pyri ohjaamaan vaan mahdollistamaan ja innostamaan. Toisaalta pidän kovasti myös lasten ja nuorten kuvisohjaajana tai opena toimimisesta, ja siinä ohjaava ote korostuu ja pedagoginen painopiste on toisenlainen kuin yhteisötaidehommissa. 

Olen aina avoin uusille tavoille tehdä taidetta yhdessä ja erikseen.