Marja-Liisa Jokitalo

maadoittaja

Vahvuusalueet

Taitava: jatkokehittelemään ideoita, näkemään toisten helmiä

Ilmiömäinen: laajojen kokonaisuuksien ymmärtämisessä ja erilaisten organisaatioiden käytäntöjen kehittämisessä ja hallinnassa

Kiinnostunut: projektinhallinnasta, taiteilijoiden työtilaisuuksien edistämisestä, erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien välisten toimintojen kehitykseen vaikuttamisesta ja rakenteiden ja toimintamallien kehittämisestä

FILOSOFIAN MAISTERI, Taiteiden tutkimus, Estetiikka, Helsingin yliopisto

KUVATAITEILIJA (AMK), Taideinstituutti, Lahden ammattikorkeakoulu

TAITEILIJA-KEHITTÄJÄ, taiteelliset interventiot työelämään – erikoistumisohjelma, Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto

AMMATILLINEN OPETTAJA, Hämeen ammattikorkeakoulu

TAITEEN PERUSOPETTAJA, pedagogiset erikoistumisopinnot, Muotoilu- ja taideinstituutti, Lahden ammattikorkeakoulu

Taiteilijana olen syvimmältä olemukseltani intohimoisesti värin ilmaisevuudesta kiinnostunut taidemaalari. Maalaaminen on minulle keino tuoda näkymätöntä näkyväksi. Ajattelen, että maalauksen läpi maailma näkyy vähän selvemmin. Maalaukseen kerrostuu valo eiliseltä, tältä päivältä, huomiselta. Kerrokset yhdessä muodostavat maalauksen ajan, joka on tiivistymää maalaukseen käytetystä ajasta – toistensa lomissa on näkyvillä useita eri aikoja. Ajan kerroksellisuus tuo maalaukseen hitauden, pysähtyneen hetken ja ajattomuuden tunnetta. Tunnetta siitä että kaikki ollut, oleva ja tuleva on tässä. Ihmisen elämän hetkellisyydessä ja sen yhtäaikaisessa suhteessa ajan vääjäämättömään kulkuun piilevät yhteen kietoutunein elämän hauraus ja voima. Kiireettömyyden ja hiljaisuuden kokemuksen aikaansaaminen ja jakaminen katsojan kanssa on minulle tärkeätä.

Taiteilijana toimimisen rinnalla toimin kuvataidepedagogina ja olen aktiivinen kuvataiteen järjestökentällä ja taiteen edunvalvontatyössä. Olen ryhmä- ja verkostotoimija. Nautin siitä, että voin antaa omaa osaamistani, työpanostani ja ideoitani toimintaan, jossa kehitettään jotain uutta. Innostun ihmisten ajatuksista ja ne ruokkivat minua ideoimaan asioita edelleen. Koska kyky ajatella rakenteita myös talouden näkökulmasta on vahvuuksiani, niin motivoidun erityisen vahvasti erilaisten uusien yhteistoimintamallien ja rahoitusmallien aloitteelliseen, rohkeaan, sitoutuneeseen ja määrätietoiseen kehittelyyn taiteilijakunnan työskentelyedellytysten parantamiseksi. 

Työhön taiteilijoiden hyväksi minua ajavat taiteen itseisarvoinen voima, jonka haluan olevan gallerian valkoisia seiniä laajemmin ihmisten saavutettavissa, ja taiteilijoiden monipuolinen osaaminen, jota ei mielestäni riittävästi vielä havaita, arvosteta, sovelleta tai hyödynnetä vaikeita yhteiskunnallisia ongelmia ratkaistaessa.

Kokemus ja osaaminen

Kuvataiteilijan ja taidemaalarin ammattitaito: laaja yksityis-, ryhmä- ja yhteisnäyttelytoiminta, teosten ja teoskokonaisuuksien ideointi, suunnittelu ja valmistaminen, näyttelytoiminnan kehittely, näyttelyiden rakentaminen, oman työn markkinointi ja siitä tiedottaminen sekä talouden hallinta. Projektinhallinta, itsenäinen työskentelyote, oman työskentelyn uudistava arviointi ja kehittäminen.

Kuvataidealan järjestötoiminnan luottamustehtävät ja edunvalvontatyö esim. Taidemaalariliitto ry, Suomen Taiteilijaseura ry, Kuvasto ry, Taidehallin säätiön hallitus, Kansallisgallerian valtuuskunta, Kuvataiteilijain huoltosäätiö, Hämeen taidetoimikunta, Kauno ry, Lahden Taiteilijaseura ry.

Kuvataidealan järjestötyö, työsuhteet: muun muassa esimiestehtävät, toimistokäytäntöjen luominen, taloushallinnon suunnittelun ja suorittavan työn tehtävät, henkilöstöasioista vastaaminen, asiakaspalvelu, hallituksen kokousten esittelijänä toimiminen ja hallituksen päätösten toimeenpano, toiminta- ja näyttelybudjettien laadinta ja seuraaminen, kirjanpito, palkkojen laskenta ja laskujen maksaminen, myyntitilitysten tekeminen taiteilijoille, maksujen ja tilitysten seurantajärjestelmän kehittäminen.

Osuuskuntatoiminnan asiantuntijuus: osuuskunnan perustamiseen liittyvät tehtävät, osuuskunnan taloushallinnon ja taloushallinnon sopimusten ja välineiden suunnittelu ja käyttöönotto. Osuuskunnan taloushallinnon käytännön tehtävien hoito.

Laaja pedagoginen kokemus ja syvä osaaminen: lasten- ja nuorten taidekoulu, taiteen teoriaopetus, värihahmotus- ja sommittelu, taidetyöpajat taidemuseokontekstissa eri ikäisille ryhmille, kuvataidekerhojen sisältöjen suunnittelu ja ohjaus sekä toiminnan organisointi, aikuisten harrastajien ohjaus vapaassa sivistystyössä, pedagogisten opintojen ohjaus ammattikorkeakouluopiskelijoille. Erilaisten uusien opintokokonaisuuksien tai opiskelumuotojen sisältöjen ja pedagogisten mallien suunnittelu eri toimijoiden tarpeisiin sopiviksi. Kannustava, oppijan vahvuuksia korostava, vuorovaikutteinen pedagoginen ohjaus

Yhteisöntaiteilija vanhusten palvelutalossa tukeva porras -pilottihankkeessa, vuorovaikutteinen asiakastyö ja henkilökuntatyö: Vapaa vuoro –tilaisuudet työyhteisöä puhuttavien aiheiden käsittely taiteen keinoin tavoitteena yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistumiseen ja keskustelun lisääminen. Hankkeessa mallinnettiin kuvataiteen soveltamista sosiaali- ja terveystoimialan asiakkuuksiin ja työyhteisöihin käytännössä ja käyttäjälähtöisesti.