Anne Sarmanne

kehkeyttäjä

Vahvuusalueet

Taitava kysymään ja kuuntelemaan.
Ilmiömäinen tiivistämään ja vaihtamaan näkökulmaa.
Kiinnostunut osallisuudesta, merkityksestä ja yhteiskunnallisesta muutoksesta.
Yksilö- ja ryhmätyönohjaus.
Esimiestyö tapahtuma- ja sosiaalialalla.
Ratkaisukeskeisyys ja sosiaalipedagogia.
KULTTUURITUOTTAJA (AMK), Humanistinen ammattikorkeakoulu

SOSIONOMI (AMK), LAB ammattikorkeakoulu

TYÖNOHJAAJA (STOry), Helsingin Psykoterapiainstituutti
Jokaisella meistä on olemassa juuri se paikka, jossa kukoistamme. Haluan mahdollistaa etsimistä, löytämistä, innostavaa matkaa. Kuuleminen, näkeminen, kokeminen, vuorovaikutus ihmisten välillä, taiteen kanssa ja taiteen kautta kehkeyttää uutta ja avartaa näkökulmaa vanhaan, asettaa tavoitteet tulevaan ja suhteuttaa nykyhetkeen. Yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhde, merkityksellisyyden kokemus, aktiivinen toimijuus.
 
Puhun sujuvasti sekä taidetta, liike-elämää että sosiaalialaa, tai jopa kaikkia kolmea samanaikaisesti. Työnohjausprosessi kanssani voi olla pitkä tai lyhyt, aina kuitenkin asiakkaan tarpeesta lähtevä ja asiakkaan omiin tavoitteisiin pyrkivä. Olen ohjannut sekä yksilöitä, työyhteisöjä että ryhmiä. Työnohjauksessa voidaan tarkastella esimerkiksi työhön ja työyhteisöön liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja tunteita, tavoitteena voi olla vaikkapa kehittäminen, virtaviivaistaminen tai voimien ja luovuuden vapauttaminen, ajattelun kirkastaminen ja rajojen asettaminen.