Vaste virallisesti

vaste-logo


Vaste tarkoittaa tukea, reaktiota, vastakappaletta ja korrelaatiota.

Vaste tarjoaa raakana aistittavaa taidetta ja viestintää, sekä kontekstisidonnaista sovellettua taidetta ja uudistavaa muotoilua. Rakennamme palvelumme vahvalle arvoperustalle eettisesti kestävistä elementeistä. Haluamme jakaa merkityksellisyyttä ja kokemuksia yhdessä ihmisten kanssa.

Unelmaskenaariossa maailma, jossa elämme on tasa-arvoinen ja esteetön, suvaitsevainen, avoin ja inhimillinen, luova ja innovatiivinen, yritteliäs ja kilpailukykyinen. Kun kaikki ei kuitenkaan mene niin kuin toivomme: Vaste.