Joanna Vihtonen

sanoittaja

osaamisalueet tai vahvuudet (?)

Taide ei-taiteellisissa konteksteissa
Kriittinen muotoilu
Taitava: löytämään näkökulmia ja paljastamaan piilossa olevaa.

Kiinnostuksen kohteet: kontekstit, osallisuuden kokemus, rakenteet ja valta suhteessa arkiseen käytäntöön.

Työelämän kehittäminen ja prekaarin työn ihanuus ja kurjuus

Ilmiömäinen: ideoimaan 

TAITEEN MAISTERI, Visuaaliset kulttuurit ja nykytaide, Aalto yliopisto

MEDIANOMI (AMK), Graafinen suunnittelu, Muotoilu- ja taideinstituutti, Lahden ammattikorkeakoulu

MUOTOILIJA (AMK), Tuotemuotoilu, Hämeen ammattikorkeakoulu

PRODUCT DESIGN (B.Sc.), Swansea Institute of Higher Education, Faculty of Applied Design and Engineering, Wales

DESIGN TECHNOLOGY (HND), Swansea Institute of Higher Education, Faculty of Applied Design and Engineering, Wales

TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT, Muotoilu- ja taideinstituutti, Lahden ammattikorkeakoulu

Viestinnän opettaja ja tiedottaja, joka on erikoistunut viestinnän suunnitteluun, markkinointiviestintään, julkaisutyöhön, mediasuhteisiin ja sosiaaliseen mediaan. Opettanut ammattikorkeakoulussa, 2. asteella ja kansanopistossa. Kiinnostunut erityisesti draamamenetelmistä, brändin rakentamisesta ja tarinallistamisesta. Tiedotteiden ja artikkeleiden kirjoittamista, viestinnän suunnittelua ja koulutusta.

Tehtyjä projekteja: